LP

Transformative Communication

El poder de transformar és el que ens apassiona

Som un equip de persones expertes en comunicació estratègica i direcció global estratègica i executiva  que ajudem a les organitzacions a ser significatives entre els seus públics per generar valor econòmic i social.

 

Creiem en una aproximació artesanal, col·laborativa i compromesa en els projectes que co-liderem amb els nostres clients.

Laura Pelegrín

Founder Director

Linking people, Leading projects


M’he aproximat a la direcció de projectes de comunicació estratègica i direcció global executiva de diferents maneres en la meva carrera professional; des de l’estratègia i l’execució; des de la vessant político-institucional i l’empresarial; des de l’àmbit local i l’internacional; des dels mitjans tradicionals i des de les noves tecnologies, des del treball en equip i des del lideratge; des l’art i des de la raó.

 

Aquests contrastos i experiències m’han proporcionat una visió àmplia i única per poder innovar i inspirar canvis a través de la comunicació.

La col·laboració és clau per la Comunicació Transformativa

Liderem un equip de talent internacional i singular amb la finalitat de garantir la màxim qualitat en el resultat de cada acció.

 

Hem configurat una xarxa de talent internacional formada per persones procedents d’un ampli ventall de disciplines con la creativitat, el disseny, la innovació social, l’estratègia narrativa, la realització audiovisual, el desenvolupament tecnològic, la comunicació digital, l’art, la ciència política, la filosofia i la investigació sociològica entre d’altres especialitats.