LP

Transformative Communication

Realitzem estratègia i direcció de projectes en comunicació i marca

Ajudem a les organitzacions a desenvolupar el seu valor des de l’essència.

Transformem el seu propòsit en un vehicle de creixement social i econòmic.

 

Treballem amb una visió pròpia de transformació de les organitzacions: la Comunicació Transformativa.

 

La Comunicació Transformativa és un model de treball que identifica oportunitats que transformen una organització en un valor actiu que s’adapta al context actual per esdevenir més significativa socialment.

 

La nostra visió estratègica de les organitzacions ens permet abordar els projectes des de la perspectiva de negoci basada en la innovació, la creativitat i el progrés econòmic i social.

 

Reflexionem, dissenyem i desenvolupem cada projecte en funció de les necessitats concretes de cada organització i oferim el nostre coneixement i experiència per utilitzar la comunicació per a la seva transformació.

El catàleg de serveis que oferim va des d’un encàrrec d’assessorament fins a tasques com el disseny d’estratègies de comunicació i gestió de la marca, la direcció o la planificació estratègica i d’equips de treball.

Catàleg de serveis

ESTRATÈGIA

·  Anàlisi sectorial i de tendències

·  Auditoria de marca

·  Estudi de competidors i de referents

·  Segmentació i estudi del mapa de públics

·  Estratègia de posicionament i proposta de valor

·  Estratègia de comunicació i disseny de plans de comunicació

·  Planificació digital estratègica

·  Propòsit de marca

·  Definició de valors i atributs de la marca

·  Personalitat de marca

·  Reputació de marca

DISSENY I IDEACIÓ

·  Storytelling de marca

·  Arquitectura de marca

·  Naming

·  Identitat visual corporativa

·  Website i presència online

·  Arquitectura de marca

·  Creació de brand content, continguts i proposta d’accions concretes

ACTIVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ

· Direcció i gestió de la comunicació i de la marca

· Execució i desenvolupament de les estratègies de comunicació i de les accions de comunicació proposades

· Desenvolupament d’accions de relacions públiques i de reputació de marca

· Direcció d’equips de treball interns o externs

· Elaboració d’informes del seguiment i dels resultats de la gestió de la comunicació