LP

Transformative Communication

La consecució de l’èxit individual en un món cada vegada més dinàmic i complex, requereix diligència en la construcció de la propia marca personal i la seva presentació al món exterior a través del disseny d’una estratègia de comunicació sòlida i coherent amb la realitat actual.

El paper de la marca personal actua com a catalitzador per a un canvi d’actituds i en alguns casos, una transformació personal que genera accions per a una millora contínua. Moltes persones han configurat un univers propi que constitueix el valor intangible de la marca. Aquest plantejament estratègic genera un retorn de noves oportunitats professionals i de negoci.

Anna Rovira, dissenyadora i estilista

Estratègia de negoci i de marca personal

Disseny d’una estratègia de negoci. Construcció d’una identitat de marca, valors i simbologia artística pròpia pel desenvolupament d’un pla de comunicació per la dissenyadora i estilista Anna Rovira.

Jordi Robert-Ribes, expert en innovació relacional i speaker internacional

www.jordirobertribes.com

Construcció de marca personal

Acompanyament i assessorament en l’el·laboració de la seva proposició de valor i identificació de les estratègies de comunicació tant a nivell on-line com off-line.

Revisió dels elements de comunicació externa, com identitat corporativa, pàgina web i d’altres accions de comunicació establertes.

Laura Pelegrín ha sabut entendre el que volíem com a clients. No només entendre-ho sinó també obrir-nos els ulls a nosaltres mateixos sobre allò que de veritat necessitàvem per obtenir el progrés que preteníem aconseguir. Ella no es complau en simplement aprofitar la seva experiència en comunicació, que és molta. A més a més, hem gaudit de la seva capacitat de treball. S'ha implicat plenament en el nostre projecte. Jordi Robert-Ribes
Founder Director de Connecting Perspectives