LP

Transformative Communication

Actualment, les empreses interactuen amb un entorn cada vegada més complex i exigent.

Ara més que mai, l’objectiu empresarial és el de millorar en competitivitat i en aportar valor afegit real.

La comunicació, des d’un posicionament responsable, és un requeriment gairebé obligatori que ajuda a les empreses a créixer en productivitat, rendibibilitat i eficiència. Dissenyar una bona estratègia de comunicació és imprescindible per aconseguir l’éxit empresarial.

Gaimo

gaimo.com

Anàlisi estratègic de la marca

Definició d’un mapa estratègic del lloc que ocupa actualment la marca entre els seus clients.

Enric Corbera Institute

enriccorberainstitute.com

Partner estratègic en la direcció de comunicació i marca

Partner estratègic en la direcció i creació d’una nova marca en l’àmbit del benestar.

PROCELI

Pla estratègic de marca i comunicació

Proposta de disseny d’una nova estratègia de la marca contextualizada en l’oportunitat de la seva categoria de mercat.

The School of Life

www.theschooloflife.com

Partner i titular de la llicència per a desenvolupar i implementar The School of Life a Barcelona

The School of Life és una empresa de caire cultural que ofereix formació per a la vida qüotidiana basada en el desenvolupament emocional a través de la cultura.

Treballa aspectes com trobar la feina de la nostra vida, com aconseguir la calma, com aconseguir una bona relació de parella, com entendre el món, entre d’altres.

És una institució de referència a nivell global liderada per Alain de Botton que opera des de Londres però funciona a nivell global.

A més de desenvolupar formació, edita llibres, organitza esdeveniments i fa formació especialitzada per a les empreses en temes de desenvolupament emocional i cultural.

 

MEDSIR, Medica Scientia Innovation Research

Partner estratègic en comunicació corporativa

Disseny, direcció i implementació del Pla de Comunicació 2014-2015.

Col·laboració com a partner estratègic en tots els temes de comunicació corporativa.

 

ONA TOURIST SERVICES

Estratègia visual, posicionament i creació de marca

Assessorament en la creació d’una identitat de marca, estratègia visual i posicionament estratègic empresarial. Acompanyament en la definició d’un nou concepte de serveis turístics que es diferencia per l’autenticitat i personalització dels serveis que ofereix als seus clients, que pretén transformar el sector del turisme a Catalunya.

Optimista. Eficaç. Professional. Sense la seva capacitat de mediació respecte els interessos i necessitats de l´empresa i el dissenyador gràfic, la materialització a nivell d´imatge de la meva visió empresarial no hagués estat possible. Gràcies Laura! Mariona Compte
Directora-Ona Tourist Services SCP

Estratègia narrativa, coaching i innovació social

Disseny d’una estratègia de branding i estratègia empresarial que posi en valor el concepte d’innovació aplicat a les persones (coaching), les empreses (estratègia narrativa) i les institucions (innovació social).

Assessorament en la creació d’un nou naming i arquitectura de marca i de tots els elements de comunicació visual, així com d’una estratègia de posicionament dins el mercat.

Laura és una professional amb aptitud, actitud i polivalència. El seu bagatge professional avala el talent i el rigor amb què impregna tot allò que dissenya, acompanya i executa, aportant-hi visió i personalitat singulars, autèntics valors diferenciadors del seu segell d'excel·lència Carles Adamuz
Director de Coma

Club Gild

Estratègia empresarial i de comunicació

El Gild va ser creat sota un nou concepte de club, basat en el networking, amb l’objectiu de fomentar les relacions i els negocis entre empreses locals i empreses internacionals a través de l’intercanvi d’inquietuds, valors i idees.

El Club Gild va oferir un marc de desenvolupament empresarial, social i cultural a la ciutat de Barcelona, amb els valors de dinamisme, integritat, excel·lència, innovació i expansió.

En la meva etapa com a directora vaig realitzar diferents tasques estratègiques i de coordinació per a la presentació i el posicionament del club dins el panorama empresarial.